Margaryna czy masło? 9 atutów na korzyść masła!

Masło i margaryna to dwa wizualnie pokrewne tłuszcze. Masło produkowane jest ze śmietany, a więc jest pochodzenia zwierzęcego, natomiast margaryna z tłuszczów roślinnych.

9 prozdrowotnych korzyści wynikających ze spożywania masła.

1. Masło ma 80% tłuszczów. Zawiera tłuszcze nasycone i nienasycone, w tym naturalnie występujące tłuszcze trans oraz cholesterol. Wpływ spożycia masła na zdrowie wynika częściowo z zawartych w nim tłuszczów.
2. Chociaż zgadzamy się, że masło jest substancją obniżającą poziom cholesterolu, jego działanie nie zawsze jest stałe. Wyniki badań różnią się w zależności od źródeł tłuszczu, z którymi jest porównywany (oleje, margaryna miękka, margaryna uwodorniona…) oraz badanych (osoby z prawidłowym poziomem lipidów we krwi w porównaniu do osób z wysokim cholesterolem). Badania wykazały, że spożycie masła byłoby bardziej korzystne dla zdrowia układu krążenia niż spożycie margaryny uwodornionej. Ponadto, mimo że zastąpienie masła nieuwodornioną margaryną wydaje się być pod pewnymi względami korzystne, badacze twierdzą, że zastąpienie go uwodornioną margaryną nie przyniosłoby żadnych korzyści. Wreszcie, naukowcy zaobserwowali, że masło może nawet pomóc podnieść poziom cholesterolu HDL („dobrego”).
3. Tłuszcze nasycone stanowią około 60% do 65% tłuszczu w maśle. Uważa się, że zwiększają one poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL („złego”). Ponadto, nasycone kwasy tłuszczowe mogą nieznacznie zwiększyć lub nie mają żadnego wpływu na HDL („dobry”) cholesterol6. Te skutki dla tłuszczów we krwi będą się różnić w zależności od rodzaju nasyconych kwasów tłuszczowych (krótki, średni lub długi łańcuch). Kwas palmitynowy, mirystynowy i laurynowy, trzy średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, miałyby większy wpływ na poziom cholesterolu LDL. Stanowią one około dwóch trzecich ilości nasyconego tłuszczu w maśle.
4. Tłuszcze nienasycone stanowią od 35 do 40 procent tłuszczu maślanego w maśle. Tłuszcze wielonienasycone mają największy potencjał obniżenia poziomu cholesterolu i według badań epidemiologicznych niektóre z nich są uważane za zmniejszające ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. Z drugiej strony, występują one w małych ilościach w maśle (mniej niż 4% całkowitego tłuszczu).
5. Tłuszcze trans, które są częścią tłuszczów nienasyconych, są naturalnie obecne w niektórych środkach spożywczych, takich jak masło (2% do 5% tłuszczu całkowitego). Jednak głównym źródłem tego rodzaju tłuszczu w diecie są przetworzone środki spożywcze zawierające oleje uwodornione lub skracające. Negatywne skutki zdrowotne trans kwasów tłuszczowych produkowanych podczas uwodorniania olejów roślinnych są obecnie dobrze udokumentowane. Uważa się, że przyczyniają się one do wzrostu stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz spadku stężenia cholesterolu HDL.
6. Masło zawiera niewielką ilość cholesterolu, który znajduje się wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego i produktach ubocznych. Nie ma badań potwierdzających bezpośredni związek pomiędzy poziomem cholesterolu z masła a poziomem lipidów we krwi. Ogólnie rzecz biorąc, cholesterol w diecie, w ilościach zazwyczaj spożywanych przez większość ludzi, ma niewielki wpływ na lipidy we krwi.
7. Tłuszcz mleczny jest wyjątkowy, ponieważ zawiera kwas masłowy, krótkołańcuchowy nasycony kwas tłuszczowy, który nie występuje w żadnej innej popularnej żywności. Uważa się, że ten kwas tłuszczowy ma potencjał ochronny przed niektórymi nowotworami, zwłaszcza rakiem jelita grubego, ponieważ większość kwasu masłowego znajdującego się w organizmie pochodzi z fermentacji błonnika pokarmowego w jelicie grubym. Kwas masłowy nie krąży jednak w krwiobiegu przez długi czas. Dlatego też niewiele jest dowodów na jego potencjał ochronny przed nowotworami innymi niż rak jelita grubego.
8. Masło naturalnie zawiera niewielką ilość tłuszczu trans, około 2% do 5% całkowitej zawartości tłuszczu. Głównym tłuszczem trans w maśle jest kwas próżniowy. Jednakże pewna część (20%) tego kwasu, zawarta w żywności, może zostać przekształcona w sprzężone kwasy linolowe (CLA) poprzez działanie enzymu w organizmie17. 17 Zostało wykazane, że kwas szczepionkowy ma „pośrednio” właściwości antyrakotwórcze, podobnie jak CLA, którego jest prekursorem. Zainteresowanie tłuszczami trans występującymi naturalnie w niektórych rodzajach żywności jest dość niedawne (patrz ramka).
9. Dwie łyżeczki masła są źródłem witaminy A. Witamina A jest jedną z najbardziej wszechstronnych witamin, odgrywającą rolę w wielu funkcjach organizmu. Wspiera m.in. wzrost kości i zębów, utrzymuje zdrową skórę i chroni przed infekcjami. Ponadto odgrywa on rolę przeciwutleniacza i przyczynia się do dobrego widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *